Akreditované laboratoře pro odborné rozbory vzorků

Svoz, rozbor a analýza pitné vody, vody ze studny, odpadní a bazénové vody

Pravidelný odběr a svoz vzorků
po celé ČR

Zpracováváme vzorky českých
i zahraničních firem

Možnost přivézt k rozboru
vlastní vzorek

Rozbor pitné vody
PRAVIDELNÉ SVOZY A ROZBORY

Rozbor a analýza pitné vody

Chcete znát kvalitu pitné vody? Provádíme rozbory pro domácnosti, pravidelné rozbory vody ze studny, rozbory pro provozovatele vodovodů, výrobce a distributory pitných vod.

Naše akreditované laboratoře provádějí rozbory vzorků a měření s nejvyšší pečlivostí a důrazem na přesnost a kvalitu. Společně s rozborem a analýzou vám navrhneme i řešení.

PRAVIDELNÉ SVOZY A ROZBORY

Rozbor odpadní a bazénové vody

Potřebujete znát kvalitu odpadních vod nebo podléháte přísným normám kontroly bazénové vody? Analyzujeme odpadní a technologickou vodu podle požadavků vodoprávního úřadu a legislativních požadavků.

Zajímají nás i nestandardní rozbory vzorků a náročnější požadavky zákazníků. Kontaktujte nás, pokusíme se najít a navrhnout řešení vašeho problému.

Rozbor odpadní vody
Nezapomínejte pravidelně kontrolovat kvalitu vody

Kontrola kvality vody

Pravidelné kontroly vody ze studny by se měly provádět alespoň jednou do roka, nejlépe po zimě. Zkontrolovat je třeba nejen kvalitu vody, ale i zpevněné okolí studny a vodotěsnost jejího krytu. Nezapomeňte ani na technické zařízení pro odběr vody. 

Zajímá mě více »

Pesticidy a jejich rozbor

V podzemní i studniční vodě se nachází velké množství rozpuštěných látek. Některé jsou zdraví prospěšné, některé zdraví neohrožují a jiné jsou pro lidský organismus škodlivé. K poslední kategorii náleží pesticidy a jejich metabolity.

Zajímá mě více »
Nezapomínejte pravidelně kontrolovat kvalitu vody

Rozbor vody ze studny

Laboratorní rozbor vody ze studny či vrtu určí, jaké má naše voda parametry, a to v oblasti mikrobiologických a chemických ukazatelů. Rozbor vody je nutný při kolaudaci studny nebo pokud máme pochybnosti o kvalitě vody.

Zajímá mě více »