Laboratoř Písek

Akreditované laboratoře pro odborné rozbory vzorků

Rozbory potravin, vody, krmiv, půdy nebo kosmetiky

Pravidelný odběr a svoz vzorků
po celé ČR

Zpracováváme vzorky českých
i zahraničních firem

Možnost přivézt k rozboru
vlastní vzorek

Rozbory a analýzy vzorků

 • Pitných, odpadních a bazénových vod
 • Potravin a surovin
 • Pro posouzení čistoty výrobních a pobytových prostor
 • Pro zemědělskou prvovýrobu a zemědělské poradenství
 • Pro životní prostředí
 • Pro výrobce a uživatele kosmetiky
 • Pro bioplynové stanice a bioplynové poradenství

Chcete znát kvalitu pitné vody, bazénové vody nebo vody z vaší studny? Chcete prověřit složení a kvalitu potravin nebo kosmetiky? Potřebujete rozbor krmiva nebo vzorku z bioplynky?

Naše laboratoře provádějí rozbory vzorků a měření s nejvyšší pečlivostí a důrazem na přesnost a kvalitu. Společně s rozborem a analýzou vám navrhneme i řešení.

Jaké vzorky zpracováváme

 • Potravinářského průmyslu (maso a masné výrobky, pekařské výrobky, mléčné výrobky a další potraviny)
 • Ověření hygieny provozů (stěry z povrchů, patogeny v ovzduší, ověření celkové čistoty)
 • Pitných vod (dle platné legislativy i dle přání zákazníka)
 • Odpadních vod (dle vydaných povolení i přání zákazníka)
 • Bazénových (koupacích) vod
 • Zemědělských produktů, krmiv a krmných směsí (včetně vyhodnocení výsledků)
 • Surovin z různých výrob
 • Kosmetických výrobků
 • Půdy
 • Kalů
 • Odpadů
 • Vstupů a výstupů bioplynových stanic
 • Speciální vzorky

Zajímají nás i nestandardní rozbory vzorků a náročnější požadavky zákazníků. Kontaktujte nás, pokusíme se najít a navrhnout řešení vašeho problému.

Mikroorganismy kolem nás

Mikroorganismy kolem nás

Bakterie patří mezi nejrozšířenější mikroorganismy naší planety, jsou všudypřítomné a dokáží přežít v  extrémních podmínkách, kde jiné organismy hynou. Tvoří významnou součást biosféry – přibližně polovinu živé hmoty na Zemi.

To mě zajímá →
Rozbor vody ze studny

Kohoutková nebo jiná voda?

Pokud jste vlastníkem studny, máte na první pohled vyhráno. „Vodu ze studny tady pijeme dlouho a ještě nikomu nic nebylo“. To je nejrozšířenější názor majitelů studen, většinou do doby, než na chatu či chalupu začnou jezdit malé děti. Nejpozději tehdy je nutné přemýšlet, jak se o studnu a vodu v ní starat.

To mě zajímá →
Nezapomínejte pravidelně kontrolovat kvalitu vody

Rozbor vody ze studny

Laboratorní rozbor vody ze studny či vrtu určí, jaké má naše voda parametry, a to v oblasti mikrobiologických a chemických ukazatelů. Jednak je rozbor vody nutný při kolaudaci studny, jednak by měl být prováděn vždy, když máme pochybnosti o kvalitě vody.

To mě zajímá →