Laboratoř Písek data-lazy-srcset=

Akreditované laboratoře pro odborné rozbory vzorků

Rozbor vody, potravin, krmiv, půdy nebo kosmetiky

Pravidelný odběr a svoz vzorků
po celé ČR

Zpracováváme vzorky českých
i zahraničních firem

Možnost přivézt k rozboru
vlastní vzorek

Rozbory a analýzy vzorků

 • Pitných, odpadních a bazénových vod
 • Potravin a surovin
 • Pro posouzení čistoty výrobních a pobytových prostor
 • Pro zemědělskou prvovýrobu a zemědělské poradenství
 • Pro životní prostředí
 • Pro výrobce a uživatele kosmetiky
 • Pro bioplynové stanice a bioplynové poradenství
 • Mykotoxiny v krmivech
 • Mykotoxiny v potravinách

Chcete znát kvalitu pitné vody, bazénové vody nebo vody z vaší studny? Chcete prověřit složení a kvalitu potravin nebo kosmetiky? Potřebujete rozbor krmiva nebo vzorku z bioplynky?

Naše laboratoře provádějí rozbory vzorků a měření s nejvyšší pečlivostí a důrazem na přesnost a kvalitu. Společně s rozborem a analýzou vám navrhneme i řešení.

Jaké vzorky zpracováváme

 • Potravinářského průmyslu (maso a masné výrobky, pekařské výrobky, mléčné výrobky a další potraviny)
 • Ověření hygieny provozů (stěry z povrchů, patogeny v ovzduší, ověření celkové čistoty)
 • Pitných vod (dle platné legislativy i dle přání zákazníka)
 • Odpadních vod (dle vydaných povolení i přání zákazníka)
 • Bazénových (koupacích) vod
 • Zemědělských produktů, krmiv a krmných směsí (včetně vyhodnocení výsledků)
 • Surovin z různých výrob
 • Kosmetických výrobků
 • Půdy
 • Kalů
 • Odpadů
 • Vstupů a výstupů bioplynových stanic
 • Speciální vzorky

Zajímají nás i nestandardní rozbory vzorků a náročnější požadavky zákazníků. Kontaktujte nás, pokusíme se najít a navrhnout řešení vašeho problému.

Mykotoxiny v krmivech

Mykotoxiny v potravinách

Mykotoxiny jsou toxické metabolity plísní, různé chemické podstaty, vyskytující se v potravinách a krmivech. Poškozují zdraví lidí a způsobují ekonomické ztráty v chovech hospodářských zvířat. Mají široké spektrum toxických účinků.

To mě zajímá →
Mykotoxiny

Rizika spojená s mykotoxiny v krmivech a potravinách

Mykotoxiny jsou toxické metabolity plísní různé chemické podstaty, vyskytující se v krmivech a potravinách. Poškozují zdraví lidí a způsobují ekonomické ztráty v chovech hospodářských zvířat.

To mě zajímá →

Pesticidy a jejich rozbor

V podzemní i studniční vodě se nachází velké množství rozpuštěných látek. Některé jsou zdraví prospěšné, některé zdraví neohrožují a jiné jsou pro lidský organismus škodlivé. K poslední kategorii náleží pesticidy a jejich metabolity.

To mě zajímá →