Rozbor vody

Rozbory pitné vody, odpadních a bazénových vod

Analýzu pitné vody provádíme v několika rozsazích

Orientační analytické posouzení pro prvotní seznámení s kvalitou vody

 • zahrnuje důležité mikrobiologické a chemické ukazatele, podle nichž budete schopni základního posouzení, zda je voda pitná, nebo zda nezměnila od předchozího rozboru své vlastnosti
 • výsledky porovnáme s platnou legislativou a v případě zájmu vám poradíme, jak vodu upravit

 

Krácený rozbor pitné vody dle aktuálně platné legislativy

 • jedná se o rozsah daný platnou legislativou
 • využijete jej například při jednání s úřady, pokud provozujete potravinářský provoz, restauraci a další podobné provozy
 • výsledky můžeme po dohodě zasílat do centrálního registru pitných vod
 • výsledky porovnáme s platnou legislativou a v případě zájmu vám poradíme, jak vodu upravit

Pro kolaudaci staveb

 • nabízíme rozšířený rozsah nad rámec kráceného rozboru
 • kde jsou navíc parametry potřebné pro praní, mytí nádobí a další využití v domácnosti,
 • tyto zkoušky navíc využijete v případech, kdy máte nový zdroj vody a chcete ji používat jako vodu pitnou i užitkovou
 • výsledky porovnáme s platnou legislativou a v případě zájmu vám poradíme, jak vodu upravit

 

Úplný rozbor pitné vody

 • obsahuje veškeré kvalitativní parametry dané platnou legislativou
 • nově jsme schopni posoudit i radioaktivitu (uran, radon, aktivitu)
 • zjistíme i obsah pesticidů
 • je potřebný pro kolaudaci nových vrtů pro podnikání
 • umožní vám mít komplexní přehled o vlivech starých zátěží na pitnou vodu (septiky, zemědělské a průmyslové provozy, staré skládky a sklady atp.)
 • výsledky můžeme po dohodě zasílat do centrálního registru pitných vod
 • výsledky porovnáme s platnou legislativou a v případě zájmu vám poradíme, jak vodu upravit

Odběr pitné vody provádíme několika způsoby

 • v laboratoři Vám bezplatně zapůjčíme vzorkovnice a návod na správný odběr vody, vodu sami odeberete a přivezete do laboratoře,
 • objednáte si odběr a svoz vzorků a náš pracovník s vámi domluví termín odběru. Pokud se domluvíte na odběru v rámci některé pravidelné svozové linky, uděláme jej pro vás zdarma,
 • v nejnutnějších případech můžete vodu napustit do čisté PET lahve od nesladké obyčejné vody a neprodleně ji přivézt do laboratoře

Analýza a odběr odpadní a technologické vody

Odpadní a technologickou vodu analyzujeme v různých rozsazích

 • podle Rozhodnutí vodoprávního úřadu
 • podle legislativních požadavků
 • podle zadání zákazníka

 

Odpadní a technologickou vodu lze odebrat různými způsoby

 • vodu odeberete sami a dovezete ji do laboratoře,
 • objednáte si odběr a svoz vzorků, náš pracovník s vámi domluví termín odběru a pokud se domluvíte na odběru v rámci některé pravidelné svozové linky, uděláme pro vás svoz vzorku zdarma,
 • pokud vodu odebere náš pracovník schváleným akreditovaným postupem, účtujeme cenu dle platného ceníku

Analýza a odběr bazénových vod

 • analyzujeme v rozsazích daných legislativou,
 • odebíráme a analyzujeme na základě schválené nabídky,
 • odebíráme v pravidelných intervalech, odběr plánujeme za zákazníka
 • odbírají pověření pracovníci,
 • výsledky můžeme po dohodě zasílat do centrálního registru pitné vody.

Potřebujete konzultaci? Neváhejte nás kontaktovat. Poradíme s výběrem služeb a správným postupem.