Mikrobiologická laboratoř

Mikrobiologické analýzy vzorků

 • potravin
 • pitných, odpadních a bazénových vod
 • zemědělských produktů
 • surovin
 • prostředí potravinářských a kosmetických provozů různých vzorků na rezidua inhibičních látek
 • kosmetických výrobků
 • půdy
 • kalů
 • odpadů
 • vstupů a výstupů bioplynových stanic
 • interní validace postupů a nestandardní testy