+420 608 029 776 | posta@laborator-pisek.cz

Kontrola kvality vody

Pravidelné kontroly vody ze studny by se měly provádět alespoň jednou do roka, nejlépe po zimě. Zkontrolovat je třeba nejen kvalitu vody, ale i zpevněné okolí studny a vodotěsnost jejího krytu. Nezapomeňte ani na technické zařízení pro odběr vody. 

Pravidelné rozbory kvality pitné vody z řádu a ze studny

Rozbory fyzikálně-chemických a mikrobiologických ukazatelů vody vám provedou v akreditovaných laboratořích.

Můžete využít nabídky naší laboratoře, které nabízí zvýhodněné rozbory základních chemických a mikrobiologických parametrů pitné vody za zvýhodněnou cenu 980 Kč. Vzorky vody je nutné odebrat dle specifických pokynů do sterilní nádoby. Ty si můžete vyzvednout přímo v laboratoři, kde vám personál předá veškeré doplňující informace. Výsledky analýzy vody budou připraveny zhruba do týdne. V případě vzorků, které překročí hygienický limit, navrhne laboratoř také další postup.

Loňské rozbory vody ze soukromých studní ukázaly, že zhruba třetina vzorků neodpovídala vyhlášce a neplnila tedy hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu. Nejčastěji nevyhovovaly mikrobiologické ukazatele. V některých případech byly překročeny limity dusičnanů (limit 50 mg/l) a také limity pro hodnotu zákalu nebo železa.

 

Znečištěné studny jsou v praxi velmi časté

Makrobiální znečištění vody může způsobit žaludeční a střevní obtíže, při závažnějších problémech hrozí úplavice nebo virová žloutenka typu A. Zákeřnější jsou však chemické látky a těžké kovy. Lidské smysly je totiž nedokáží rozpoznat. Voda se vám tedy může zdát chutná a čirá a přesto může být zdravotně závadná. 

Pokud rozbor vody prokáže mikrobiální závadnost vody, je na místě zjistit její příčinu a provést dezinfekci studny. V prvé řadě je nutné pátrat po zdroji znečištění a pokusit se tento zdroj eliminovat. Pokud je však kontaminace vody způsobena znečištěním podzemní vody zásobující studnu (blízkost septiků, žumpy apod.), jednorázová dezinfekce problém neodstraní.

Často se může jednat o opravu netěsnících žump a septiků, asanaci hnojišť a skládek, ale i omezení používání hnojiv, pesticidů apod. Usuzovat na příčinu kontaminace, nedošlo-li k zjevnému vniknutí nečistot do studny, je na základě jednorázového rozboru vody velmi obtížné. Často je třeba rozbor opakovat, informovat se o kvalitě vody v okolních studnách a konzultovat situaci s odborníkem.

 

Dezinfence studny

Stavem studny by se měl každý majitel domovní studně zabývat minimálně jednou do roka.

Pro správné dávkování dezinfekčního přípravku je nutné znát objem vody ve studni. Nutné je účinné promíchání celého objemu vody a dezinfekce rozvodů (část dezinfikované vody se načerpá do rozvodů). U silnějšího znečištění se obsah studny po dezinfekci vyčerpá a po naplnění vodou se provede další dezinfekce. Protože při dezinfekci vody chlorovými preparáty je použita dávka vyšší (1-2 mg volného chloru na 1 litr vody) než pitné vodě přiměřená (do 0,3 mg volného chloru na 1 litr vody) nelze vodu po předepsané době působení dezinfekčního prostředku užít hned k pití, je nutno ji alespoň zčásti odčerpat a použít k jiným účelům než k pití.

K dezinfenci lze použít SAVO (výrobce doporučuje 20 ml SAVA na 1 m3 studniční vody). Po 30 minutách je voda vydezinfikována a dojde k rozložení přípravku. Alternativou je SAGEN – bílý krystalický prášek, ve vodě téměř nerozpustný (vzniká bílý zákal, který po čase zfialoví). Na 1 m3 vody se obvykle použije 10 g prášku, který se rozpustí v nádobě z umělé hmoty a vlije na hladinu vody (i na stěny studny).Optimální doba nutná pro dezinfekční účinek je 72 hodin, minimální je 48 hodin. Aplikace se doporučuje jen 1-2x ročně, voda ošetřená tímto přípravkem se nesmí používat na přípravu kojenecké stravy.

Pokud jste provedli čištění nebo dezinfekci studny, vyčkejte s kontrolním odběrem vody pro vyšetření 3 až 4 týdny.

Pokud si nevíte rady jak postupovat, kontaktujte naši laboratoř. Jsme Vám k dispozici pro Vaše dotazy, rozbory vody i pro následný návrh řešení.

Pesticidy a jejich rozbor

V podzemní i studniční vodě se nachází velké množství rozpuštěných látek. Některé jsou zdraví prospěšné, některé zdraví neohrožují a jiné jsou pro lidský organismus škodlivé. K poslední kategorii náleží pesticidy a jejich metabolity.

To mě zajímá →
Nezapomínejte pravidelně kontrolovat kvalitu vody

Rozbor vody ze studny

Laboratorní rozbor vody ze studny či vrtu určí, jaké má naše voda parametry, a to v oblasti mikrobiologických a chemických ukazatelů. Rozbor vody je nutný při kolaudaci studny nebo pokud máme pochybnosti o kvalitě vody.

To mě zajímá →