Rozbory pro bioplynové stanice

Rozbory pro bioplynové stanice a bioplynové poradenství

Chemické analýzy vzorků

  • analýza fermentátu pro základní vyhodnocení (FOS, TAC, kyseliny, sušina a popel, N-NH3, pH),
  • doplňkové analýzy fermentátu (konduktivita, viskozita, kovy),
  • analýzy digestátu (pro hnojení a registraci),
  • analýzy surovin,
  • speciální analýzy dle zadání zákazníka

Mikrobiologické analýzy vzorků

  • základní analýza digestátu (Escherichia coli, Salmonella, enterokoky)
  • mikrobiologická aktivita fermentátu
  • základní mikrobiologie surovin (plísně, kvasinky, salmonelly apod.)
  • inhibiční působení surovin (čtyřplotnová metoda) než jej použijete ve fermentoru.

Anaerobní testy pro bioplynové stanice

  • výtěžnost bioplynu a methanu z různých substrátů (pevné i kapalné) dávkovými testy
  • výtěžnost bioplynu a methanu z fermentátu
  • zbytková výtěžnost bioplynu z digestátu anebo i kalů
  • inhibiční působení substrátů (provozní test v inokulu)
  • dávkové testy je možné přizpůsobit podmínkám konkrétní bioplynové stanice (teplota, doba zdržení atp.)
  • provádíme komplexní porovnávací testy ve 25 lt fermentorech s možností úpravy teploty, intenzity krmení, přídavky různých látek, četnosti a rozsahu vzorků atp.