Rozbory vzorků pomáhají

Laboratorní vzorky pomáhají zvířatům. Podporujeme Záchrannou stanici živočichů v Makově u Písku, které můžete přispět i vy. Buď tím, že pro vás zpracujeme vzorek nebo můžete vložit peníze do kasičky přímo u nás v laboratoři.

Od dubna 2021 podporujeme Záchrannou stanici živočichů v Makově u Písku. Pokud ji zatím neznáte, můžete se sami podívat na jejich činnost na Záchranná stanice živočichů v Makově u Písku.

Vyjma rozboru pitné vody, který pro stanici provádíme zdarma, přispíváme jednou korunou z každého vzorku, který přijmeme v laboratoři do zpracování, na záchranu zraněných a jinak handicapovaných živočichů. Zdá se to málo, ale vzorků máme ročně téměř 20 tisíc, takže to už vypadá lépe. Dáte-li si k nám provést například rozbor vody nebo potravin, přispějete stanici i Vy.

Pokud Vás napadne, že jejich práce má smysl a rozhodnete se přispět více, je kasička pro veřejnou sbírku připravena ve vestibulu naší laboratoře. Celou vybranou částku předáme vždy každých čtvrt roku vedoucímu záchranné stanice.

Pesticidy a jejich rozbor

V podzemní i studniční vodě se nachází velké množství rozpuštěných látek. Některé jsou zdraví prospěšné, některé zdraví neohrožují a jiné jsou pro lidský organismus škodlivé. K poslední kategorii náleží pesticidy a jejich metabolity.

To mě zajímá →
Mikroorganismy kolem nás

Mikroorganismy kolem nás

Bakterie patří mezi nejrozšířenější mikroorganismy naší planety, jsou všudypřítomné a dokáží přežít v  extrémních podmínkách, kde jiné organismy hynou. Tvoří významnou součást biosféry – přibližně polovinu živé hmoty na Zemi.

To mě zajímá →