Rozbory vzorků pomáhají

Laboratorní vzorky pomáhají zvířatům. Podporujeme Záchrannou stanici živočichů v Makově u Písku, které můžete přispět i vy. Buď tím, že pro vás zpracujeme vzorek nebo můžete vložit peníze do kasičky přímo u nás v laboratoři.

Od dubna 2021 podporujeme Záchrannou stanici živočichů v Makově u Písku. Pokud ji zatím neznáte, můžete se sami podívat na jejich činnost na Záchranná stanice živočichů v Makově u Písku.

Vyjma rozboru pitné vody, který pro stanici provádíme zdarma, přispíváme jednou korunou z každého vzorku, který přijmeme v laboratoři do zpracování, na záchranu zraněných a jinak handicapovaných živočichů. Zdá se to málo, ale vzorků máme ročně téměř 20 tisíc, takže to už vypadá lépe. Dáte-li si k nám provést například rozbor vody nebo potravin, přispějete stanici i Vy.

Pokud Vás napadne, že jejich práce má smysl a rozhodnete se přispět více, je kasička pro veřejnou sbírku připravena ve vestibulu naší laboratoře. Celou vybranou částku předáme vždy každých čtvrt roku vedoucímu záchranné stanice.

Mikroorganismy kolem nás

Mikroorganismy kolem nás

Bakterie patří mezi nejrozšířenější mikroorganismy naší planety, jsou všudypřítomné a dokáží přežít v  extrémních podmínkách, kde jiné organismy hynou. Tvoří významnou součást biosféry – přibližně polovinu živé hmoty na Zemi.

To mě zajímá →
Rozbor vody ze studny

Kohoutková nebo jiná voda?

Pokud jste vlastníkem studny, máte na první pohled vyhráno. „Vodu ze studny tady pijeme dlouho a ještě nikomu nic nebylo“. To je nejrozšířenější názor majitelů studen, většinou do doby, než na chatu či chalupu začnou jezdit malé děti.

To mě zajímá →