Odběr vzorků


Odběry vzorků jsme oprávněni provádět akreditovanými postupy.
Jedná se především o vzorky

 • pitných vod
 • odpadních vod
 • bazénových (koupacích) vod
 • prostředí stěrovou metodou
 • prostředí otiskem přímo na kultivační půdu
 • ovzduší vnitřního prostředí aeroskopem
 • kalů
 • sedimentů
 • půdy
Další vzorky jsme schopni odebírat v souladu s potřebami zákazníků

 • krmiva vrtnou soupravou
  • krmiva z řezu silážních jam
 • krmné směsi
 • vzorky bioplynových stanic
 • technologické vody
 • speciální vzorky