Mikrobiologické analýzy vzorků


  • potravin
  • pitných, odpadních a bazénových vod
  • zemědělských produktů
  • surovin
  • kosmetických výrobků
  • půdy
  • kalů
  • odpadů
  • vstupů a výstupů bioplynových stanic

Mikrobiologická laboratoř: mikrobiologie@laborator-pisek.cz