Chemická laboratoř


Chemické analýzy vzorků:

  • potravin
  • výživové hodnoty potravin
  • pitných, odpadních a bazénových vod
  • zemědělských produktů a krmiv
  • surovin
  • kosmetických výrobků
  • vstupů a výstupů bioplynových stanic
  • půdy
  • kalů
  • odpadů

Chemická laboratoř: posta@laborator-pisek.cz