Laboratoř Písek - kontaktní informace


Adresa: U Ovčína 49, 39701 Písek
Veškerou komunikaci můžete provádět telefonicky, mailem či prostřednictvím webového formuláře.
Telefonický kontakt využijte v případech, kdy požadujete rychlost reakce (objednání svozu, potřeba zjištění průběžných výsledků analýz, dotazy obtížně popsatelné v mailu.

  • +420 608 029 776 – ústředna laboratoře
  • +420 777 631 445– kancelář laboratoře
E-mailovou komunikaci využijte v ostatních případech, kdy odpověď nemusíte mít ihned. Přednostně využijte kontakt do kanceláře:
posta@laborator-pisek.cz.  

Telefonní spojení na vedoucí laboratoří

Vedoucí chemické laboratoře (vč. bioplynu a krmiv) +420 734 304 252
Vedoucí mikrobiologické laboratoře +420 774 239 045

Další funkční e-mailové adresy

Mikrobiologická laboratoř: mikrobiologie@laborator-pisek.cz
Laboratoř krmiv: krmiva@laborator-pisek.cz
Laboratoř pro bioplyn: bps@laborator-pisek.cz
Majitel a vedoucí laboratoře: nemec@laborator-pisek.cz
Manažer kvality: mk@laborator-pisek.cz
Fakturace: fakturace@laborator-pisek.cz